תהליך עבודה סליקה פנסיונית

תהליך העבודה מול חוק סליקה פנסיונית

החל מתאריך 1 בינואר 2016, רפורמה חדשה בעולם הפנסיה שהובילה משרד האוצר :

  • העברת האחריות על הפקדות הגמל למעסיק, במקום למנהל ההסדרים הפנסיונים.
  • הרגולטור הכתיב לכל השחקנים בשוק מבנה קובץ אחיד להעברת לקופות.
  • יצירת ישות חדשה של מסלקות פנסיוניות שמאפשרות ממשק בין הקופות למעסיקים.
  • הפרדה בין מנהל הסדרים/סוכן לבין יועץ פנסיוני.
  • חטיבת סינאל פנסיה מובילה בשירות היעיל והחסכוני ביותר בתחום הסליקה הפניוסנית בישראל, אשר מהוונה נדבך נוסף לשירותי השכר שמספקת סינאל ללקוחותיה.

חטיבת סינאל פנסיה מובילה בשירות היעיל והחסכוני ביותר בתחום הסליקה הפנסיונית בישראל!

תהליך עבודה סליקה פנסיונית של חטיבת סינאל פנסיה:

1.העברת קובץ XML באמצעות הממשק של סינאל פנסיה ושידור לחברות הביטוח
2.היזון חוזר-טיפול בשגויים ותקלות
3.סיום טיפול-פיזור כסף בקופות ועדכון מעסיק

והמחיר?

חטיבת סינאל פנסיה תאפשר ללקוחות השכר של סינאל, באמצעות מערכות השכר (HARMONY שכר ועוצמה שכר) – הפקת קבצים אחדים וסליקה פנסיונית במחיר קבוע של 8 ₪ בתוספת מע”מ לעובד בחודש ללא תלות בגובה שכר העובד, ואילו מנהל ההסדרים, נוכח הכפיפות לחוק הפנסיה, מחוייב במינימום 10.50 ₪ בתוספת מע”מ או 0.6% מגובה סכום ההפקדה, הגבוה מביניהם.

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות אנא צרו קשר- Pension@synel.co.il