תנאי רישום – קורסים סינאל אקדמי

מספר המקומות מוגבל

התשלום הינו טרם תאריך פתיחת הקורס באמצעות כרטיס אשראי
לתשלום נא להתקשר למחלקת גבייה: 04-9596743.

ההשתתפות בקורסים במכללת סינאל אקדמי אינם ניתנים לביטול.
הנרשם שיבטל השתתפותו, יחויב במלוא עלות הקורס בתוספת מע”מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורסים או לשנות מועדם על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

סינאל מלל פייוויי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מקום הקורס.

החברה רשאית לשלוח אל המשתתפ/ים מידע מקצועי ו/או הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.