תנאי רישום – קורס חשב שכר מקצועי

תנאי הרישום לקורס חשב שכר מקצועי

מספר המקומות מוגבל

התשלום הינו טרם תאריך פתיחת הקורס באמצעות כרטיס אשראי
לתשלום נא להתקשר למחלקת גבייה: 04-9596743.

ההשתתפות בקורס חשב שכר מקצועי 2016 איננה ניתנת לביטול.
הנרשם שיבטל השתתפותו, יחויב במלוא עלות הקורס בתוספת מע”מ.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורסים או לשנות מועדם על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

סינאל מלל פייוויי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מקום הקורס.

החברה רשאית לשלוח אל המשתתפ/ים מידע מקצועי ו/או הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.


click here