אמנת שירות

אמנת שירות

 1. שירותי התמיכה של סינאל בתקופת האחריות ובמשך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, כוללים:
 • תמיכה בתוכנה– תמיכה טלפונית; תמיכה באמצעות התחברות מרחוק; קבלת עדכוני גרסאות;
 • שרות לחומרה– הגעת טכנאי לאתר הלקוח; תיקון והחלפת ציוד תקול; החלפת חלקים מתכלים (סוללות גיבוי/סוללות זיכרון וקורא מגנטי).
 1. מועדי מתן השירותים הינם בימים א’-ה’ משעה 08:00 עד השעה 17:00, בערבי חג משעה 08:00 עד השעה 13:00 ובחול המועד משעה 08:00 עד השעה 15:00
 • מענה טלפוני והתחברות מרחוק יינתנו עד 16 שעות עבודה ממועד פתיחת קריאת השרות
 • ביקור טכנאי במשרדי הלקוח יתבצע עד 16 ממועד פתיחת קריאת השרות או סיווגה כקריאה הדורשת הגעת טכנאי.
 • לנוחיותכם ניתן לפתוח קריאות שירות במהירות וללא המתנה באמצעות אתר סינאל בכתובת www.synel.co.il  
 1. בכפוף למילוי התחייבויות הלקוח, במקרה של תקלה תפעל סינאל במיומנות ובמקצועית לתקן את התקלה בהקדם.
 2. במערכות המותקנות בשרתי הלקוח, באחריות הלקוח לבצע תחזוקה שוטפת למערכות, וגיבויים מלאים של התוכנה ושל בסיס הנתונים בהתאם להנחיות סינאל.
 3. במידה והלקוח לא יאפשר לסינאל להתחבר מרחוק ו/או במקרה שתהיה חסימה מצד הלקוח שלא תאפשר גישה לתוכנה, יישא הלקוח בעלות כספית של 365 ₪ בתוספת מע”מ עבור הגעת טכנאי למשרדי הלקוח.
 4. במקרה בו תזומן סינאל לטיפול בתקלה, ויתברר כי מקור התקלה אינו בציוד סינאל, יישא הלקוח בתשלום של 230 ₪ בתוספת מע”מ בגין נסיעות ו/או עבודת טכנאי.
 5. סינאל לא תהיה אחראית לנזקים ו/או הפסדים שיגרמו ללקוח כתוצאה מאובדן נתונים ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר שייגרם ללקוח.
 6. למען הסר ספק מובהר כי השירות אינו כולל תקלות ו/או נזקים שסיבתם תאונה, שבר, כח עליון, נזקי מים, פגיעה בסנסור טביעת אצבע, פירוק, העתקה, שימוש והפעלה בניגוד להוראות סינאל.
 7. במערכות המותקנות בשרתי הלקוח, התקנת תוכנה מחדש ע”ג שרת אחר או התקנה מחדש בעקבות העברה למערכת הפעלה חדשה ושינויים בהסכמי עבודה או פיתוחים בתוכנה ינתנו במסגרת הצעת מחיר.