שעון נוכחות ביומטרי

מסוף SYNERGY הוא המסוף החדש ביותר בסדרת מסופי סינאל לשעון נוכחות ביומטרי