קבלו הצעה אטרקטיבית מיידיתיתרונות של מערכת הנוכחות של הרמוני:

  • כלי עבודה כולל המאפשר להגיע לדיוק ויעילות בניהול נתוני נוכחות העובדים, היעדרות של עובדים באופן מקוון והערכת נתונים לשכר בארגון והעברתם לעיבוד שכר.
  • איסוף כל דיווחי הנוכחות, בהתאם להסכמי עבודה קבועים או מזדמנים, מחשבת ומעבדת את שעות העבודה בהתאם להסכמים ולתנאי העבודה לצורך תשלום השכר.
  • מערכת הרשאות דינמיות לדוחות, מסכים, ותפריטים, בכלל זה הרשאות לקריאה או לקריאה ותיבת טבלאות.
  • דוחות מגוונים, אופציה להפקת דוחות חדשים או התאמה אישית של דוחות קיימים ועוד …