השתלמות

לחשבי שכר

מאושר ע"י לשכת רו"ח ומקנה לך  7.5 שעות אקדמאיות

עדכונים במס הכנסה – פסיקה וחקיקה, עדכונים בדיני עבודה וביטוח לאומי

יום רביעי, 17 בספטמבר 2014, בין השעות 08:30-15:30

מלון קראון פלאזה, רחוב הירקון 145, תל אביב

מיועד לחשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש

לפרטים נוספים:  09-7750419 או 04-8475400 או 09-7750400   seminar@synel.co.il

מאושר ע"י לשכת רו"ח ומקנה לך  7.5 שעות אקדמאיות

עדכונים במס הכנסה – פסיקה וחקיקה, עדכונים בדיני עבודה וביטוח לאומי

יום רביעי, 17 בספטמבר 2014, בין השעות 08:30-15:30

מלון קראון פלאזה, רחוב הירקון 145, תל אביב

מיועד לחשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש

לפרטים נוספים:  09-7750419 או 04-8475400 או 09-7750400   seminar@synel.co.il