אייל בוגנים, סמנכ"ל משאבי אנוש

מכהן בסינאל כסמנכ”ל משאבי אנוש משנת 2012. מר בוגנים אחראי על תכנון אסטרטגי של כוח האדם בחברה, על מדיניות העסקה, גיוס וקליטת עובדים, רווחת העובד ושמירה על דיני עבודה. כן, אחראי מר בוגנים על פיתוח והטמעה של תהליך משוב עובדים ותוכנית תגמולים בחברה להכשרה, פיתוח ושימור עובדים. מר בוגנים, הינו  בעל תואר ראשון בתחום מדעי ההתנהגות וניהול משאבי אנוש ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות באסטרטגיה של המסלול האקדמי במכללה למנהל.

בנוסף מכהן מר בוגנים כיו"ר הדירקטוריון של חברת דורסל (ב.א.ז) בע"מ, שהינה חברה ציבורית וחברת בת של סינאל.