גילת אלגר – יועצת משפטית

מכהנת בסינאל כיועצת משפטית, ובין היתר במסגרת תפקידה מלווה את חברות הקבוצה בהתמודדות עם הליכי רגולציה, עריכת הסכמים מסחריים, ניהול מכרזים, ניהול וליווי תביעות משפטיות ומתן מענה שוטף למנהליה הבכירים של החברה בכל עניין משפטי. לפני הצטרפותה לסינאל, גב' אלגר שימשה כיועצת משפטית של סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ, והתמחתה בענף האנרגיה, בתחום ההגבלים העסקיים ובהליכי רגולציה שונים.

גב' אלגר, בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן משנת 2011 (LL.B) וחברת לשכת עורכי הדין משנת 2011.