שרון מוטעי וייס, סמנכ”ל כספים

גב’ מוטעי וייס היא סמנכ”ל הכספים של חברת סינאל מאז שנת 2009, לאחר 4 שנים כמנהלת חשבנות בחברה. במסגרת תפקידה, גב’ מטעי וייס אחראית על כלל הפעילות הפיננסית של החברות השונות בקבוצת סינאל מלל פייוויי בע”מ, ומסייעת בהתפתחות החברה בארץ ובעולם.

טרם הצטרפה לסינאל, גב’ מוטעי וייס צברה נסיון רב בייעוץ פיננסי וניהול ארגונים גדולים.