אהרון ויזל

| 2018, May 31

חשב שכר בכיר, יועץ מס, מומחה למיסוי שכר ודיני עבודה.

 מכשיר ומלמד בעלי תפקיד רבים בתחום השכר.