ביקור פרוייקט "תגלית" במשרדי סינאל

| 2014, דצמבר 30

ביום ב', 29 בדצמבר 2014 ביקרה במשרדי סינאל קבוצת צעירים יהודיים מקולומביה, מטעם פרוייקט "תגלית".

פרוייקט ”תגלית” מאפשר לצעירים יהודיים להגיע לסיור חינוכי בישראל, להכיר אתרים חשובים מתולדות העם היהודי והמדינה ולהיפגש עם ישראלים בני גילם. כמו כן, צעירי "תגלית" זוכים לבקר במשרדי ומפעלי חברות ישראליות בכדי שיוכלו לראות מקרוב את הדינמיקה בתעשייה הישראלית, עם דגש על חברות הייטק, כדוגמאת סינאל מלל פייוויי בע"מ.

חברת סינאל נבחרה על ידם מתוך רשימת החברות הישראליות הפועלות בארץ לייצג את התעשייה המקומית. זהו מעמד מכובד להוות חלק מחיזוק זהותם היהודית של צעירים אלה.

במסגרת הביקור, נערך סיור ל-30 הצעירים במחלקות השונות של החברה בסניף יקנעם.

ביקור תגלית בסינאל יקנעם2