ישיבות תקציב 2017 של קבוצת סינאל הסתיימו בהצלחה

| 2017, ינואר 29

לאחר ישיבות ודיונים רבים, במהלכם נבחנו בקפידה הביצועים של כלל ערוצי ההשקעה בענפיה העסקיים של קבוצת סינאל, נקבע תקציב חדש, אשר ייטיב עם החברה ואשר נחתם בהצלחה.