HARMONY CLOUD שליטה מלאה בראש שקט

| 2016, מאי 29

HARMONY CLOUD הפתרון האידאלי לניהול המשאב האנושי בארגונים קטנים ובנינויים

HARMONY CLOUD לוגו

HARMONY Cloud הינו פורטל ענן המאפשר העלאה, הזנה, בקרה וצפייה בנתוני נוכחות העובד בארגון באמצעות דפדפן וחיבור אינטרנט. זמינות המידע בכל נקודת זמןובכל מקום המחובר לאינטרנט, בהתאם להרשאות המוגדרות מראש למשתמשים השונים.

*המבצע מוגבל לארגונים עד 200 עובדים בלבד

*המבצע תקף להתחייבות שימוש של 24 חודשים, לפי מחירון המבצע בתוקף

לפרטים נוספים ורכישה, לחץ כאן!