משיכת הקבצים דרך האינטרנט אמורה להתבצע באופן הבא:

לקוחות עוצמה – הפעלת תוכנית עדכון תוכנה באינטרנט

לקוחות הרמוני שכר – תפריט: שרות -> קליטת עדכונים ממ.ל.ל > הורדה והתקנה של

         גרסה חדשה. (המערכת בודקת אם יש צורך לבצע עדכון, ומבקשת

         אישור להמשיך – יש ללחוץ “yes” להמשך עדכון).

לאחר סיום עדכון תוכנה , יש לבצע “קליטת עדכונים ממ.ל.ל” לכל אחד מהמפעלים דרך

תפריט: שרות ->קליטת עדכונים ממלל -> מפעל נוכחי.

     לקוחות המשתמשים גם במערכת עוצמה וגם במערכת הרמוני שכר החדשה,יש לבצע

     משיכת עדכונים לכל מערכת שכר בנפרד ולהריץ קליטת עדכונים במערכת הרמוני החדשה

     בלבד.

     בזמן הרצת חישוב שכר יש לבדוק שתוכנית החישוב היא עדכנית לחודש הנוכחי.

תוספות שכר לעובדי הרשויות המקומיות בדרוגים מהנדסים, הנדסאים טכנאים

בתאריך 3.8.2017 נחתם הסכם בין המרכז לשלטון מקומי לבין ההסתדרות הכללית החדשה , הסתדרות המהנדסים והסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

לפי הסכם זה עודכנו סכומי התוספת המדורגת .

עד דרגה 38 תעמוד התוספת על סך של 1,100 ₪

בדרגה 38+ תעמוד התוספת על סך של 1,030 ₪

בדרגה 39 תעמוד התוספת על סך של 850 ₪

בדרגה 39+ תעמוד התוספת על סך של 675 ₪

בדרגה 40 תעמוד התוספת על סך של 485 ₪

בדרגה 40+ תעמוד התוספת על סך של 300 ₪

בדרגה 41 תעמוד התוספת על סך של 75 ₪

העובדים בדירוג המהנדסים יהיו זכאים לתוספת החל מחודש יולי 2016

העובדים בדרוג ההנדסאים והטכנאים יהיו זכאים לתוספת החל מחודש פברואר 2017.

לצורך ביצוע ההסכם נא לפנות אלינו.

הנחיות לעניין עובדי הוראה המועמדים להעסקה ע”י בעלויות על מוסדות חינוך לקראת שנה”ל תשע”ח

לפי הנחיית משרד החינוך מיום 4.4.2017, תנאי מקדים להעסקת עובד הוראה הוא קיומו של אישור העסקה ממשרד החינוך.

אישור זה תקף רק למוסד שהגיש את הבקשה לאישור .

אי מתן אישור העסקה משמעותה איסור על העסקתו של המועמד כעובד.

תשלום פעימה שלישית של הסכם השכר של עובדים הווטרינריים מיום 19.9.2016

החודש יש לשלם את הפעימה השלישית של הסכם השכר לעובדים הוטרינאיים מיום 19.9.2016. לצורך כך יש להכניס את העובדים לריצת רטרו החל מיום 1.5.2015

צור קשר