משיכת הקבצים דרך האינטרנט אמורה להתבצע באופן הבא:

לקוחות עוצמה – הפעלת תוכנית עדכון תוכנה באינטרנט

לקוחות הרמוני שכר – תפריט: שרות -> קליטת עדכונים ממ.ל.ל > הורדה והתקנה של

         גרסה חדשה. (המערכת בודקת אם יש צורך לבצע עדכון, ומבקשת

         אישור להמשיך – יש ללחוץ “yes” להמשך עדכון).

לאחר סיום עדכון תוכנה , יש לבצע “קליטת עדכונים ממ.ל.ל” לכל אחד מהמפעלים דרך

תפריט: שרות ->קליטת עדכונים ממלל -> מפעל נוכחי.

לקוחות המשתמשים גם במערכת עוצמה וגם במערכת הרמוני שכר החדשה,יש לבצע

משיכת עדכונים לכל מערכת שכר בנפרד ולהריץ קליטת עדכונים במערכת הרמוני החדשה

 בלבד.

בזמן הרצת חישוב שכר יש לבדוק שתוכנית החישוב היא עדכנית לחודש הנוכחי.

תשלום הבראה לעובדים במגזר הפרטי

החודש יש לשלם דמי הבראה לעובדים במגזר הפרטי.

תעריף הבראה לא השתנה והוא עומד על 378 ₪ ליום הבראה.

הטבות מס לישובים סעיף 11 לפקודת מס-הכנסה- עדכונים

1.רשות המיסים הוציאה החודש הבהרה בנושא הטבות לעובדים בישובים: אשלים, גונן, טללים, יחיעם, להבות הבשן, מדרשת בן גוריון, משאבי שדה, נתיב השיירה, עברון, עכו, רתמים, שבי ציון, שדה בוקר.

תושבי היישובים האלה יהיו זכאים להנחה ממס רק אם משך כל שנת המס הם היו תושבי

היישוב.

במידה ועובד שהיה תושב באחד מישובים אלה, עבר במהלך השנה ליישוב אחר, יש למחוק לו את אישור המס שניתן לו מתחילת השנה.

2.הישוב בני דקלים שבחבל לכיש נוסף לרשימת הישובים המוטבים בסעיף 11 לפקודת מס-הכנסה. החל מיום 1.1.2017 יהיו זכאים תושבי בני דקלים להנחה בשיעור 7% על הכנסה מיגיעה אישית עד תקרה של 132,000 ₪.

הגשת טופס 126 חציוני לביטוח לאומי

אנחנו מזכירים ללקוחות כי בחודש יולי (לאחר סגירת משכורת יוני) יש להעביר קובץ 126

חציוני למוסד לביטוח לאומי.

לצורך הכנת הקובץ יש לעבור לחודש יוני 2017. לבצע עיבוד מקדים והכנת קובץ.

נקודות זיכוי בגין ילדים

בהמשך לאיגרת מחודש יוני 2017, בוצעו פיתוחים חדשים במערכת השכר לצורך תמיכה בנקודות זיכוי לילדים.

  1. שאילתת נקודות זיכוי מציגה פירוט מלא של נקודות זיכוי בגין כל קבוצת ילדים.
  2. במסך פרטי ילדים נוסף שדה לסימון עבור אישה שמבקשת לדחות בשנה נקודת זיכוי בגין ילוד.

תשלום קצובת ביגוד לעובדים במגזר הציבורי

החודש יש לשלם קצובת ביגוד לעובדים במגזר הציבורי.

החל מהחודש הסכומים עודכנו כדלהלן:

רמה 3 1,510 ₪ למשרה מלאה.

רמה 4 2,108 ₪ למשרה מלאה.

סכום קצובת מדי משפט למשפטנים מופיעים עודכן ל-1,800 ₪

סכום קצובת ביגוד לראש רשות מקומית וסגניו עודכן ל-4,314 ₪.

עדכון קצובת אש”ל ודמי כלכלה החל מיום 1.6.2017

החל מיום 1.6.2017 עודכנה קצובת אש”ל בהעסקה בשעות נוספות.

הסכומים החדשים הם:

ארוחת בוקר 19.30 ₪

ארוחת צהריים 55.70 ₪

ארוחת ערב 24.60 ₪

ארוחת לילה 24.60 ₪

דמי כלכלה לעובד המועסק ב-2 נוספות לפחות 19.30 ₪

דמי כלכלה לעובד המועסק ב-4 נוספות לפחות 11.80 ₪

דמי כלכלה למנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאים תפקידים מקבילים עודכן לסך של 1,011 ₪ לחודש. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

צור קשר