בקרת טמס

מודול בקרת הכניסה ממשק ישיר לרכזת אזעקות וטלויזיה במעגל סגור, החיבור מאפשר לקבל על מסך אחד לא רק את האירועים הנובעים מההגדרות במערכת בקרת הכניסה, אלא גם אירועים וסטאטוס על מצב הגלאים כפי שמתקבלים ברכזת האזעקות, זאת על ידי תקשורת ישירה בין הרמוני לרכזת. דריכת מערכת הפריצה מתבצעת ממערכת ההרמוני .

יתרונות:

צור קשר