יש ללחוץ 3 פעמים ביחד על חץ עליון+חץ תחתון(צהובים) בצד הימיני של השעון, עד שנכנסים למצב טכנאי, הדיפדוף בעזרת לחצן ה-ENTER.

מגיעים ל-RTC מסמנים NO, לוחצים ENTER,

HOST 9600, FINGER 57,600, PRINTER 9600, ID 00, MODEM NO,

NETWORK CARD A, POLLING NO,

לאחר מכן נכנסים למצב TCP/IP ומוחקים ורושמים משמאל לימין את כתובת ה-IP לפי הצורך באמצעות ENTER, יש לבדוק בסוף ping לשעון מה-WINDOWS.

בנוסף יש צורך להיכנס בתוכנת ה-TIMELOG להקמת מערכת -> הגדר פרמטרי שעון נוכחות -> תקשורת עם שעון -> ולאחר מכן בלשונית TCP/IP יש לשנות את הכתובת IP ששונתה בשעון וללחוץ על שמירה+סטטוס, אישור, ולחזור לתפריט הראשי ולבצע איסוף.

צור קשר