harmony1

מערכת ניהול נוכחות

מערכת הנוכחות HARMONY היא כלי עבודה כולל המאפשר דיוק ויעילות בניהול נתוני נוכחות העובדים בארגון והעברתם לעיבוד שכר. המערכת אוספת את כל דיווחי הנוכחות, בהתאם להסכמי עבודה קבועים או מזדמנים, מחשבת ומעבדת את שעות העבודה בהתאם להסכמים ולתנאי העבודה לצורך תשלום השכר. המערכת מאפשרת לדווח ניידות בין מחלקות במהלך יום עבודה ולקבל עלויות עבודה לפי סעיפים תקציביים.

מערכת נוכחות מקוונת באופן מלא ומאפשרת להציג נתוני נוכחות / היעדרות של עובדים באופן מקוון.

 • הסכמי עבודה ופרמטרים גמישים.
 • תמיכה בתבניות לוח שנה מרובות.
 • המערכת כוללת 5 רמות אירגוניות לעובדים: אזור, מפעל, אגף, מחלקה ומרכז עבודה. ניתן להתאימן בהתאם לדרישות הלקוח.
 • מערכת הרשאות דינמית לדוחות, מסכים ותפריטים, בכלל זה הרשאות לקריאה או לקריאה וכתיבת טבלאות.
 • דוחות מגוונים, אופציה להפקת דוחות חדשים או התאמה אישית של דוחות קיימים.
 • אפשרויות גמישות ליבוא ויצוא של קבצים מאפשר לבצע שיתוף מידע מול מערכות נוספות בארגון.
 • דוחות גרפיים למנהלים.
 • דוחות בתבנית PDF ,Excel ואפשרויות לשליחת דוחות באמצעות דוא“ל. מערכת נוכחות של סינאל אינה מוגבלת בסוגי דיווחים,
 • סוגי הסכמי שכר, עומק היסטורי של נתונים ועוד.
 • תיקוני שכר רטרואקטיביים והעברת הפרשים לשכר באמצעות ממשק פנימי.
 • התאמה לכל תוכנות השכר ולשכות השרות.למידע נוסף ולמכירות צרו קשר בדוא”ל market@synel.co.il או בטלפון 09-7750428.

 

תוכנת נוכחות

צור קשר