מודול שו”ב – מערכת שליטה ובקרה המאפשרת שליטה מלאה על העובדים והמבקרים במתחם.

מודול שו”ב – HARMONY כולל ממשק לניטור באמצעות טלוויזיה במעגל סגור CCTV, קבלת מידע ממערכות פריצה וסנכרון מפות ומבקרים פעילים. מודל זה הוא כלי רב-עוצמה המאפשר שליטה מלאה על העובדים והמבקרים במתחם.

המודול מאפשר הגבלת הגישה לאזורים ספציפיים, והצגה באופן מקוון את המיקום המדויק של כל אדם, כולל הפקת דוחות על מיקום ותנועה של כל אדם במתחם למטרת אבטחה. הרשאות כניסה בהתאם לאזורים / אזורי זמן / סוגי עובדים ומבקרים.

מודול אורחים

הכנה לביקורים מתוכננים וסריקה מוקדמת של האורחים המיועדים להגיע, לשם אבטחה וניהול שומרים, נעשים באמצעות מודול אורחים במערכת Harmony לניהול מערכות אבטחה.

לאורח המבקר בארגון קיימת הרשאת כניסה זמנית, בתוך מודול האורחים מוגדרים מראש האורחים המתכוונים לבקר והביקורים בהם הם מתוכננים להשתתף, כמו גם הגדרת כל אנשי הצוות המיועדים לטפל באורחים ובניהול הביקורים. הזנת פרטי האורח אפשרית באמצעות הרשת או אתר האינטרנט הרשאות מתבצעות על ידי קצין ביטחון אישור אורחים מהיר יכול להתבצע על ידי פקידת הקבלה אפשרות להוספת פרטים ביומטריים במידת הצורך אפשרות להנפקת דיווחים היסטוריים עבור כל האורחים.

מודול רכבים 

מודול זה מאפשר בקרה על כלי הרכב הנכנסים למתחם החברה באמצעות דיווחי נהג, דיווחי מערכת זיהוי רישוי רכב ( LPR) או שילוב של דיווח נהג וזיהוי רכב. המערכת מאפשרת לחסום או להתיר כניסה בהתאם להגדרות שונות שמבוססות על הרשאות גישה לפי זמנים, מכסת רכבים לחניון או חסימת רכבים לפי רשימה שחורה.

למידע נוסף אודות המודולים הנוספים (הנפקת תגים, ניהול מערכות LPR וכו’) ולמכירות צרו קשר בדוא”ל market@synel.co.il או בטלפון 04-9596771

צור קשר