מספר המקומות מוגבל
התשלום הינו טרם תאריך פתיחת יום העיון והקורס באמצעות כרטיס אשראי
לתשלום נא להתקשר למחלקת גבייה: 04-9596743.
ההשתתפות בימי עיון וקורסים במכללת סינאל אקדמי אינם ניתנים לביטול.
הנרשם שיבטל השתתפותו, יחויב במלוא עלות יום העיון\הקורס בתוספת מע”מ.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל קורסים או לשנות מועדם על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
סינאל מלל פייוויי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מקום הקורס.
החברה רשאית לשלוח אל המשתתפ/ים מידע מקצועי ו/או הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
 
 

צור קשר