SY Face 940

פתרון הזיהוי המתוחכם ביותר – במבט אחד בלבד!

תיאור טכני :
המסוף מיועד לשימושים באפליקציות של נוכחות עובדים ובקרת כניסה לאזורים ממודרים. המסוף מספק
פתרון ביומטרי היגייני שלא דורש מגע יד אדם.יתרונות :

  • זיהוי מדויק ומהיר
  • זיהוי הגייני ללא מגע אדם
  • התראות קוליות
  • בחשיכה מותאם לסביבת עבודה בתוך מבנים
  • אשפרות לשחזר אירועים בעזרת תמונת העובד / המדווח
  • ניתן למעקב- הטכנולוגיה הביומטרית היחידה בה ניתן לאמת דיווחים באופן ויזואלי
  • שיטות מגוון רחב של שיטות עבודה בשילוב של כרטיס וקוד.
צור קשר