harmony1

המערכת אוספת את כל דיווחי הנוכחות, בהתאם להסכמי עבודה קבועים או מזדמנים, מחשבת בזמן אמיתי את שעות העבודה לצורך תשלום השכר. אופציה: ניתן לדווח ניידות בין מחלקות במהלך יום עבודה ולקבל עלויות עבודה לפי סעיפים תקציביים.

harmony-n1

צור קשר