משוב איכות שירות ללקוח – סינאל 2018

תפקיד
שם החברה
שם פרטי + משפחה
1. האם הנך מרוצה מהשירות של סינאל באופן כללי?
2. לקוח הרמוני נוכחות - מה מידת שביעות רצונך מהמוצר?
3. לקוח הרמוני נוכחות – מה מידת שביעות רצונך מהשירות?
4. לקוח הרמוני שכר - מה מידת שביעות רצונך מהמוצר?
5. לקוח הרמוני שכר – מה מידת שביעות רצונך מהשירות?
6. לקוח סינאל פנסיה – מה מידת שביעות רצונך מהמוצר?
7. לקוח סינאל פנסיה - מה מידת שביעות רצונך מהשירות?
8. מה מידת שביעות רצונך מזמן המענה לקבלת לשירות?
9. האם היית ממליץ עלינו ללקוחות אחרים?

משוב איכות שירות ללקוח – סינאל 2018

תפקיד
שם החברה
שם פרטי + משפחה
1. האם הנך מרוצה מהשירות של סינאל באופן כללי?
2. לקוח הרמוני נוכחות - מה מידת שביעות רצונך מהמוצר?
3. לקוח הרמוני נוכחות – מה מידת שביעות רצונך מהשירות?
4. לקוח הרמוני שכר - מה מידת שביעות רצונך מהמוצר?
5. לקוח הרמוני שכר – מה מידת שביעות רצונך מהשירות?
6. לקוח סינאל פנסיה – מה מידת שביעות רצונך מהמוצר?
7. לקוח סינאל פנסיה - מה מידת שביעות רצונך מהשירות?
8. מה מידת שביעות רצונך מזמן המענה לקבלת לשירות?
9. האם היית ממליץ עלינו ללקוחות אחרים?