סקר רבעוני של סינאל – 2018

1. מה תפקידך בארגון?
2. האם אתה מעדיף לגייס עובדים ברדיוס של עד 25 ק"מ?
3. האם להערכתך תהיה לקיצור שבוע העבודה השפעה לרעה על תפוקת החברה?
4. האם אתה משתמש בפרקטיקות EX (ניהול חוויית העובד) לשימור עובדים?
5. האם קיימים בארגון קווים מנחים לגיוון תעסוקתי? (דוגמת שילוב וקידום נשים, או עובדים מהמגזר החרדי ו/או הערבי).
6. האם אתה מאפשר לעובדים עבודה מהבית?
7. האם אתה מעדיף לגייס עובדים מתחת לגיל 45?
8. האם אתה מעסיק עובדים מעל גיל פנסיה שבחרו לא לפרוש?

סקר רבעוני של סינאל – 2018

1. מה תפקידך בארגון?
2. האם אתה מעדיף לגייס עובדים ברדיוס של עד 25 ק"מ?
3. האם להערכתך תהיה לקיצור שבוע העבודה השפעה לרעה על תפוקת החברה?
4. האם אתה משתמש בפרקטיקות EX (ניהול חוויית העובד) לשימור עובדים?
5. האם קיימים בארגון קווים מנחים לגיוון תעסוקתי? (דוגמת שילוב וקידום נשים, או עובדים מהמגזר החרדי ו/או הערבי).
6. האם אתה מאפשר לעובדים עבודה מהבית?
7. האם אתה מעדיף לגייס עובדים מתחת לגיל 45?
8. האם אתה מעסיק עובדים מעל גיל פנסיה שבחרו לא לפרוש?