סקר רבעוני של סינאל – 2018

1. מה תפקידך בארגון?
2. איזה שיעור מעובדי הארגון עזב מיוזמתו את הארגון ב-12 החודשים האחרונים?
3. מהו להערכתך ההפסד הכספי הממוצע מעזיבה מרצון של עובד בארגון?
4. באיזו מידה אתה מסכים עם ההנחה שניתן היה למנוע את רוב העזיבות מרצון של עובדים?
5. האם הארגון שלך מפעיל מדיניות מגובשת לשימור עובדים?
6. באיזו מידה אתה מסכים עם ההנחה שהארגון שלך מצליח להבין את ההעדפות, הציפיות והכוונות של עובדי הארגון?
7. האם הארגון שלך עושה שימוש בפרקטיקות ניהול חוויית עובד (EX – Employee Experience) בכדי לשמר עובדים?
8. לאיזה מגזר במשק שייך הארגון שלך?

סקר רבעוני של סינאל – 2018

1. מה תפקידך בארגון?
2. איזה שיעור מעובדי הארגון עזב מיוזמתו את הארגון ב-12 החודשים האחרונים?
3. מהו להערכתך ההפסד הכספי הממוצע מעזיבה מרצון של עובד בארגון?
4. באיזו מידה אתה מסכים עם ההנחה שניתן היה למנוע את רוב העזיבות מרצון של עובדים?
5. האם הארגון שלך מפעיל מדיניות מגובשת לשימור עובדים?
6. באיזו מידה אתה מסכים עם ההנחה שהארגון שלך מצליח להבין את ההעדפות, הציפיות והכוונות של עובדי הארגון?
7. האם הארגון שלך עושה שימוש בפרקטיקות ניהול חוויית עובד (EX – Employee Experience) בכדי לשמר עובדים?
8. לאיזה מגזר במשק שייך הארגון שלך?