Synel

אביב 2013

| 02/05/2019
חדשות סינאל – אביב 2013

כל החדשות ב- PDF
חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

מהן חובות המעסיק בהעברת כספים לביטוח הפנסיוני?
| 22/02/2016
כחלק מחובות המעסיק, על המעסיק חלה האחריות להעברת הסכו...
מהם האתגרים והפתרון למעקב נוכחות עובד בשטח?
| 06/03/2016
בעולם העסקים המהיר של ימינו, המעקב אחר התנהלות ארגוני...
צור קשר