הפרשת פנסיה – חובה וחובת השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית והשימוש בממשק האחיד

| 22/07/2020

ביום 30 בדצמבר 2007 נחתם צו הרחבה להסכם פנסיית חובה המחיל את הוראות הפרשת פנסיה על כלל העובדים והמעסיקים במשק החל ביום 1 בינואר 2008.

לכן, עפ”י חוק סליקה פנסיונית, כל עובדת שמלאו לו 21 ועובדת החל מגיל 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני הכוללות הפרשה לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.

עם הזמן עודכנו צווי ההרחבה הקובעות את שיעורי הפרשות הפנסיה הנדרשות מהמעביד עד שהגיעו ל: 18.5% החל מיום 01.01.2017.

רכיב הפיצויים הנדרש הינו 6% מהשכר, הפרשות העובד לחיסכון הפנסיוני: 6% והפרשות המעסיק לחיסכון הפנסיוני: 6.5%.

מהחיסכון הפנסיוני גובים – הגופים המוסדיים המנהלים את קרנות הפנסיה – דמי ניהול פנסיה העומדים על כחצי אחוז עד כ – 2.5%.

ביום ה – 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע”ד-2014. תקנות אלו מסדירות את דיווחי המעסיק על הפקדות לחסכון הפנסיוני של העובדים. התקנות דורשות מהמעסיק לדווח על הפקדות החיסכון הפנסיוני של עובדיו באמצעות ממשק דיווח אחיד.

תקנות אלו מחייבות את הגופים המוסדיים לבצע היזון חוזר לכל דיווח מהמעסיק לגבי קליטת המידע במערכות המחשוב של הגופים. היזון זה מאפשר מעקב אחרי הפרשות הפנסיה.

בנוסף, הוראות החוק החל ממאי 2015, דורשות דיווח באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

בשל ההתעסקות הרבה הנדרשת מהמעסיק בהפרשות הפנסיה ודרישת רישיון ניהול פנסיוני בנגישות למערכת, קיימות חברות סליקה פנסיונית, כדוגמת, חברת סינאל המרכזות את התפעול אל מול גופי הפנסיה.

סליקת פנסיה מהמעביד עבור העובד דרך הממשק האחיד כאמור לעיל– נדרשת,  נכון לזמן כתיבת שורות אלו, החל מ – 5 עובדים.

העובד רשאי לבחור את הגוף שינהל את הביטוח הפנסיוני שלו ולמעסיק אין יכולת וסמכות להתערב כלל.

מעסיק המפר את התקנות הנ”ל עשוי לשלם קנסות בסכום החל מ – 180,000 ₪.

חברת סינאל מפעילה מחלקת סליקת פנסיה לארגונים גדולים וכן לארגונים קטנים המטפלת בתהליך הפרשת הפנסיה מול הגופים המוסדיים.

לפרטים נוספים: פנו אלינו בטלפון: 09-7750428.

או במייל: market@synel.co.il

חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

איגרת שכר אפריל 2020 – כל העדכונים אצלכם במייל
| 27/04/2020
הוראות החוק החדשות דורשות מהמעסיק להחתים את עובדיו ...
צור קשר