למה לקחת חברת סליקה פנסיונית?

| 11/03/2020

סליקה פנסיונית הינה חובה חוקית המוטלת על המעסיק החייב להפריש לעובדיו הפרשות פנסיוניות על פי חוק וחשוף בפני החוק במידה ולא עשה כן בקנסות של מאות אלפי ₪. לעסקים קטנים – מדובר פעמים רבות במכת מוות.

כאשר למעסיקים רבים אין את המשאב האנושי הזמין ו/או המתאים לשם ביצוע הפעולה, כאן בדיוק נכנסות חברות סליקה פנסיונית למעסיקים.

קיימות בשוק חברות פנסיה אשר בשונה מקרנות הפנסיה המנהלות את החיסכון הפנסיוני של העובד, חברות אלו העוסקות בהעברת תשלום פנסיה עבור המעסיקים.  חברת סינאל מלל פייווי מפעילה את חטיבת הפנסיה שלה העוסקת בביצוע הפרשת הפנסיה ובכל התהליך הכרוך בתפעול אל מול קרנות הפנסיה.

במסגרת השירות המוצע, חישוב הפנסיה מתבצע בתוך ארגון הלקוח כאשר החטיבה קולטת קבצי  XML  עם פרטי העובדים והסכומים המועברים מהמעסיק ומטפלת בכל המשך התהליך מול הגופים השונים. מבחינת הלקוח מדובר בתשלום פנסיה בקליק אחד.

כך מתבצעת קליטת תשלומי הפנסיה ע”י הגופים המנהלים וכך נגבים גם דמי ניהול הפנסיה מהסכומים המופרשים.

איך ניתן לדעת שמדובר בשירות המתאים לארגון שלכם?

ראשית, יש לבחון מספר פרמטרים בארגון היעד. יציבות, וותק, ניסיון ודמויות מפתח בתחום. כמובן שלקוחות גדולים ומרוצים יכולים להוות פרמטר יעיל במבחן זה.

בסינאל אנו מתפעלים את הממשק הפנסיוני עבור המעסיק באופן אחיד ע”י קליטה, היזון חוזר, טיפול בשגויים, טיוב מלא של קופות העובדים כאשר זה כולל אספקה של דו”חות והיזונים חוזרים למעסיק.

חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

צור קשר