סינאל מדווחת על רווחי שיא בשנת 2018

| 01/04/2019

הכנסות החברה ב- 2018 הסתכמו ב- 160 מיליון ש”ח, לעומת 152 מיליון ש”ח אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה מגידול של 7% בהכנסות ממכירות ומשירותים וכן מגידול קל בהכנסות מדמי שכירות ומכירת חשמל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

החברה מציגה גידול בסך 5.7 מיליון ש”ח (7%) ברווח הגולמי.
הרווח התפעולי הסתכם ב- 100 מיליון ש”ח, לעומת 55 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה, בנוסף לשיפור בפעילות השוטפת הושפע הרווח התפעולי מרווח שהוכר השנה בסך של כ- 50 מיליון ₪ משערוך נכס אורדן – בעקבות מכירתו תמורת 134 מיליון ש”ח, מכירה שהושלמה בחודש ינואר 2019.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 6 מיליון ש”ח לבעלי מניותיה, זאת בנוסף לדיבידנדים בסך 12.5 מיליון אשר חולקו במהלך 2018.

ארז בוגנים המשנה למנכ”ל: “מגמת הגידול בהכנסות בתחום פעילותה העיקרי של הקבוצה, מגזר נוכחות ומתן שירותי שכר ומשאבי אנוש בישראל אשר החלה בשנת 2016, התחזקה השנה. המאמצים אשר ריכזנו בפיתוח מוצרי תוכנה וחומרה איכותיים מאפשרים לנו להגדיל את חוג לקוחות החברה בישראל ובארצות הברית, כאשר בסיס הלקוחות והצמיחה בהכנסות החוזרות מקנה לנו יתרון לגודל ותומך בשיפור הרווחיות

לקריאת הכתבה לחצו כאן

חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

סרטוני הדרכה לשימוש בהרמוני
| 27/05/2020
נושא פעולה עובדים הקמת עובד בקשת היע...
מרגליות סחר ושרותי חיטוי בע”מ
| 23/04/2019
שלום רב, שמי אדוה אני עובדת בחברת מרגליות סחר ושרותי ח...
צור קשר