סליקה פנסיונית וכיסוי ביטוחי בצל משבר הקורונה

| 29/03/2020

סליקה פנסיונית וכיסוי ביטוחי בצל משבר הקורנה

משבר הקורונה אילץ מעסיקים רבים לצמצם את הפעילות העסקית ולהוציא עובדים רבים לחל”ת.

אך מה קורה עם ההפרשות הפנסיוניות עבור עובדים בחל”ת בעת הזו?

איך הטיפול מתבצע ע”י הגופים המוסדיים השונים?

ראשית, מעסיק חייב לדווח עבור כל עובדיו לרבות אלו הנמצאים בחל”ת ועד לסיום החל”ת, עם חזרתם של העובדים לעבודה או לחילופין פיטורי העובדים.

יש לדווח בסטטוס “חופשה ללא תשלום” ללא סכומי הפרשות או הפקדה – קוד 8. חוסר דיווח כאמור יגרום לכך שהעובד יקבל מכתב פיגורים והמעסיק עלול להכנס לחוב בקופות ולשאת בריבית פיגורים.

נכון להיום – הגופים מסתפקים (למעט איילון ביטוח) בדיווח לחל”ת באמצעות הממשק האחיד.

בטבלה להלן תוכלו לראות את סוגי הקרנות / הביטוחים והדרישות הביטוחיות הנגזרות ממצב החל”ת: 

סוג התוכנית

סוג הכיסוי הביטוחי

כיצד נשמרת הרציפות הביטוחית?

מה עליך לעשות?

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה חדשה מקיפה כוללת רכיב ביטוחי לנכות ושאירים.

תקנון קרן הפנסיה קובע תקופת ארכת ביטוח כך למשך 5 חודשים הכיסוי הביטוחי נשמר באופן אוטומטי.
עלות הכיסויים תנוכה מיתרת החיסכון שקיים בתוכנית.

לתקופת חל”ת של עד 5 חודשים אין צורך בפעולה יזומה מצדך. על המעסיק לעביר לסוכן הביטוח דיווח ובהתאם קרן הפנסיה תפעיל את ארכת הביטוח.

ביטוח מנהלים

ביטוח המנהלים כולל מרכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה. בחלק מהפוליסות קיימים גם כיסויים של ביטוח חיים.

חברות הביטוח הפניקס, מגדל, כלל, מנורה והראל העניקו הטבה ויעניקו הסדר “ריסק זמני” אוטומטי למשך 3 חודשים ללא עלות.

 

לתקופת חל”ת של עד 3 חודשים אין צורך בפעולה מצידך. המעסיק ידווח לסוכן הביטוח על תקופת החל”ת וידאג למתן ההטבה.

קרן פנסיה ותיקה

בקרן פנסיה ותיקה מקיפה קיימים כיסויים ביטוחיים לנכות ושאירים.

על המעסיק לדווח על חל”ת לקרן הפנסיה. הכיסוי הביטוחי נשמר באופן אוט’ לתקופה של עד חודשיים.

במקרה של חל”ת מעבר לתקופה של חודשיים לקרנות הותיקות שבהסדר יש לפנות ישירות לעמיתים.

לפניות בנושא מול עמיתים:

amitimmail@amitim.com

או 6667*

חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

מהי תוכנת הנוכחות המתקדמת בישראל?
| 01/03/2016
תוכנת הנוכחות המתקדמת בישראל HARMONY נוכחות, הינה תוכנה מ...
צור קשר