כיצד מחליפים כתובת IP למסוף SY-780 ?

יש ללחוץ 3 פעמים ביחד על חץ עליון+חץ תחתון(צהובים) בצד הימיני של השעון, עד שנכנסים למצב טכנאי, הדיפדוף בעזרת לחצן ה-ENTER.

מגיעים ל-RTC מסמנים NO, לוחצים ENTER,
HOST 9600, FINGER 57,600, PRINTER 9600, ID 00, MODEM NO,
NETWORK CARD A, POLLING NO,

לאחר מכן נכנסים למצב TCP/IP ומוחקים ורושמים משמאל לימין את כתובת ה-IP לפי הצורך באמצעות ENTER, יש לבדוק בסוף ping לשעון מה-WINDOWS.

בנוסף יש צורך להיכנס בתוכנת ה-TIMELOG להקמת מערכת -> הגדר פרמטרי שעון נוכחות -> תקשורת עם שעון -> ולאחר מכן בלשונית TCP/IP יש לשנות את הכתובת IP ששונתה בשעון וללחוץ על שמירה+סטטוס, אישור, ולחזור לתפריט הראשי ולבצע איסוף.

התוכנה איטית מאוד מה עושים ?

יתכן מאוד שהתוכנה שלך עובדת ברשת. העבודה ברשת איטית יותר מעבודה על התוכנה מדיסק המקומי. באם אתה מגבה באופן סדיר את התוכנה ואין משתמשים נוספים שניגשים אליה ממחשבים אחרים. ניתן להעתיק אותה לדיסק המקומי ולהנות מביצועים משופרים.

מחק נתונים ישנים. בהתאם לנוהל שפורט בפיסקה הקודמת.

הערה: באם אתה מדווח למדען הראשי אל תבחר לבצע מחיקה של נתוני השנה הנוכחית בטרם העברת דוחו”ת למדען.