אני צריך לגבות את התוכנה כיצד עושים את זה ?

ניגשים מהתפריט הראשי לתחזוקה , גיבוי, בוחרים את מחיצת היעד לגיבוי (רצוי לכונן אחר שנמצא פיזית במחשב אחר) ולוחצים על גיבוי.

חשוב לזכור כי גיבוי לדיסקט קיים או למחיצה קיימת מוחקת את הגיבוי הקודם!

לכן יש צורך לבחור בדיסקט חדש או במחיצה חדשה לצורך ביצוע הגיבוי הנוכחי.רצוי לכנות אותה בשם שירמז לנו על התאריך בה נוצרה למשל אם גיביתי את הנתונים ב-7 באוגוסט 2003 , אצור תיקיה בשם TLBackup070803 ואבחר בה כיעד לגיבוי.