אני רוצה למחוק נתונים ישנים שאין לי צורך לראות אותם באופן שוטף, מה עושים ?

ניגשים מהתפריט הראשי לתחזוקה, גיבוי, בוחרים את מחיצת היעד לגיבוי (רצוי לכונן אחר שנמצא פיזית במחשב אחר).

מסמנים V ליד מחק מקובץ עבודה ורושמים את התאריך הרצוי למחיקה (נתונים יומיים עד וסיכומים עד…), כל הנתונים הנוכחיים בתוכנה יגובו למחיצה שנבחרה ובהמשך תתבצע מחיקה של הנתונים, עד לתאריך שנבחר, ממחיצת ה- TimeLog\TABS שממנה נלקחים הנתונים השוטפים להצגה.

הנתונים שנמחקו יוכלו לחזור לתוכנה בעתיד באמצעות פעולת שחזור נתונים.

הערה: באם אתה מדווח למדען הראשי אל תבחר לבצע מחיקה של נתוני השנה הנוכחית בטרם העברת דוחו”ת למדען.