אני רוצה לקבל את רשימת העובדים שלי

ניגשים לתפריט דוחות, בוחרים בקבוצה של דוחות מערכת ומוודאים כי מסומן דו”ח עובדים לוחצים על הכן, בחר הכל, הצג/ הדפס.