התוכנה איטית מאוד מה עושים ?

יתכן מאוד שהתוכנה שלך עובדת ברשת. העבודה ברשת איטית יותר מעבודה על התוכנה מדיסק המקומי. באם אתה מגבה באופן סדיר את התוכנה ואין משתמשים נוספים שניגשים אליה ממחשבים אחרים. ניתן להעתיק אותה לדיסק המקומי ולהנות מביצועים משופרים.

מחק נתונים ישנים. בהתאם לנוהל שפורט בפיסקה הקודמת.

הערה: באם אתה מדווח למדען הראשי אל תבחר לבצע מחיקה של נתוני השנה הנוכחית בטרם העברת דוחו”ת למדען.