חסרים לי נתונים / נתונים עדכניים, איך אני יודע היכן הבעיה ?

ראשית יש לוודא שיש תקשורת עם השעון שחסרים ממנו נתונים.במידה וקיימת תקשורת נא לבדוק שהתאריך והשעה במכשיר תקינים (שלא נוצר שיבוש בשל תאריך או שעה שגויים).

יש לוודא שהתבצע איסוף מהשעון (אין רשומות מלאות חדשות).במידה והכל תקין יש לוודא שנוצר קובץ במחיצה המתאימה עבור תוכנת הנוכחות ושנוצר קובץ גיבוי.

במידה וקיים קובץ והוא במבנה תקין, הבעיה קשורה לתוכנת הנוכחות ולא לתוכנת התקשורת. כלומר יש לבדוק האם אירעה שגיאה בתוכנה בתהליך העיבוד של הקובץ.

או באם עדיין חסרים נתונים לעובד מסוים יש לוודא שמס’ התג שמוגדר בתוכנת העיבוד זהה למס’ התג של העובד איתו הוא משתמש בפועל.