מדוע אני צריך להזמין טכנאי לביצוע התקנה מחדש של תוכנות סינאל ?

תוכנות סינאל אינן תוכנות של הרצת SETUP בלבד. לאחר ההרצה הראשונית של סט ההתקנה יש צורך להגדיר בתוכנה פרמטרים רבים על-מנת שהיא תעבוד כראוי.

יש צורך לקשר אותה לגורמים נוספים ולהגדיר הגדרות כגון : בניית הסכמים והגדרות תקשורת. התקנה מחודשת של התוכנה אינה כלולה במסגרת הסכם השירות והיא כרוכה בתשלום