נתוני עובד מסויים לא מחושבים היטב / לא מוצג סיכום לעובד

בוחרים בתפריט תחזוקה, עיבוד חוזר, בוחרים את מס’ העובד הרלוונטי או את טווח העובדים הרצוי ולוחצים על עיבוד.