ההשתתפות בימי עיון שכר 2017 – 2018 אינם ניתנים לביטול.
הנרשם שיבטל השתתפותו, יחויב במלוא עלות יום העיון בתוספת מע”מ.


click here

צור קשר