מחשבון ROI

מספר מועסקים

מספר תקופות לתשלום

12

עלות שעתית ממוצעת

10

שעות עבודה לתקופת שכר

סה"כ ממוצע משכורות

720000

שעות שנחסכו לכל תקופת תשלום

90.00

חסכון לכל תקופת תשלום

900.00

זמן שהוקדש לתיקוני כרטיסי נוכחות (בדקות)

6

שיעור תשלום שעתי של חשב השכר

10

אחוז השגיאות (מחקר מציע שיעור שגיאה ממוצע בין 2-4%)

זמן אבוד – ממוצע דקות יומי למועסק

שכר שנתי משולם

156000.00

שכר יומי ממוצע

600.00

חיסכון לכל שנה

23400.00

Average weekly wages overpaid

640.00צור קשר