מאמרים אקדמאים

תוקפם של הסכמים וסיכומים הנוגעים לשעות נוספות


נכתב ע”י אהרן ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר את המונח “שעות נוספות”, וקובע כי העסקת עובד בשעות אלו מחייבות את המעסיק בתוספת שכר של 25% או 50% על הערך של שעת עבודה רגילה.

“שעה נוספת”, היא שעת עבודה מעבר לתקרת השעות הרגילות היומיות, או מעבר לתקרת השעות השבועיות הקבועות  בחוק.

יצוין כי ע”פ החוק, חישוב מספר השעות הנוספות, אינו יכול להיעשות ברמה החודשית,  והוא גם לא לוקח בחשבון את שעות ה”תקן” הקבועות בהסכם העבודה של העובד. רק שעות עבודה מעבר לתקרות הקבועות בחוק ייחשבו כ”שעות נוספות”חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

ביקורת משרד הכלכלה – זהירות
מאמרים אקדמאים | 18/06/2019
נכתב ע"י יועץ המס אהרן ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי ב...
קרא עוד
מיסוי מענקי פרישה ושחרור קופת פיצויים הלכה…
מאמרים אקדמאים | 18/06/2019
 נכתב ע"י יועץ המס אהרן ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי ...
קרא עוד
קיצור שבוע העבודה – הלכה למעשה
מאמרים אקדמאים | 18/06/2019
נכתב ע"י אהרון ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי ביום 15/3/18...
קרא עוד
צור קשר