מאמרים אקדמאים

תוקפם של הסכמים וסיכומים הנוגעים לשעות נוספות


נכתב ע”י אהרן ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי

חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר את המונח “שעות נוספות”, וקובע כי העסקת עובד בשעות אלו מחייבות את המעסיק בתוספת שכר של 25% או 50% על הערך של שעת עבודה רגילה.

“שעה נוספת”, היא שעת עבודה מעבר לתקרת השעות הרגילות היומיות, או מעבר לתקרת השעות השבועיות הקבועות  בחוק.

יצוין כי ע”פ החוק, חישוב מספר השעות הנוספות, אינו יכול להיעשות ברמה החודשית,  והוא גם לא לוקח בחשבון את שעות ה”תקן” הקבועות בהסכם העבודה של העובד. רק שעות עבודה מעבר לתקרות הקבועות בחוק ייחשבו כ”שעות נוספות”חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

הליך פיטורי אישה בתקופות המוגנות
מאמרים אקדמאים | 18/06/2019
נכתב ע"י אהרן ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי פיטורי אי...
קרא עוד
קיצור שבוע העבודה – הלכה למעשה
מאמרים אקדמאים | 18/06/2019
נכתב ע"י אהרון ויזל, מומחה המס של סינאל אקדמי ביום 15/3/18...
קרא עוד
הערכת ביצועי עובדים: מסיוט שנתי חסר תועלת…
מאמרים אקדמאים | 18/06/2019
נכתב ע"י ארז בוגנים, משנה וממלא מקום מנכ"ל סינאל אם יש ...
קרא עוד
צור קשר