תעשיות:תעשייה

  צור קשר לקבלת הצעה אטרקטיבית

  תהליך ניהול עובדים בתחום התעשייה מורכב ובעל גבולות חקיקה ברורים שאינם מאפשרים חריגה משעות העבודה לעובדי הייצור.
  חברת סינאל פיתחה מנגנון מתקדם לחיסכון בעלויות השכר, צמצום היעדרויות, מיצוי מירבי של זמן העבודה ויכולת למדוד בזמן אמת את האפקטיביות ואת ביצועי הביצועים.
  בנוסף מנגנון שינויים בשליטה מלאה של הארגון, למידור מידע בין משתמשים, ולניהול מרכזי רווח שונים ותמיכה מלאה בכל הסכמי העסקה , עבור כל המגזרים וצווי ההרחבה בתחומים השונים.

  • תמיכה בהסכמי נוכחות מורכבים 24/7 ולפי משמרות
  • הצפת מידע למנהלים –  התראות אוטומטיות על חריגה משעות התקן,  חוסרים וכיו"ב
  • אפשרות להכנת סידור עבודה שבועי על ידי מנהלים כולל חסימת שיבוץ על פי חוק
  • התראות אוטומטיות על חריגות משעות עבודה שלא בהתאם לחוק
  • חישוב שכר העובדים בהתאם לצווי הרחבה המשפטיים בתחום
  • טיפול מלא בעובדים שעתיים בהתאם לחוקת עבודה
  • אפשרות להפקת דוח עלות לפי אתר / מרכזי רווח
  • דיווח מקווי ייצור, אפשרות לקליטת דיווחי שעות לפי פרויקט ישירות מקווי ייצור
  • העברת מידע ונתונים בין מערכות שונות באמצעות WEB-SERVICE
  • סידור עבודה שבועי על ידי מנהלים כולל חסימת שיבוץ על פי חוק
  • הפקת דוחות תכנון מול ביצוע
  • תמיכה בדיווח נוכחות דינאמי בעת  ניידות עובדים בין מחלקות
  צור קשר