סרטונים כלליים

עדכון שעון קיץ וחורף TimeLOG

שעון קיץ וחורף ועדכון שעה

הגדרות שעון נוכחות במערכת טיימלוג

Video play Now!
עדכון שעון חורף קיץ SY-Face

עדכון שעון קיץ וחורף SY-FACE - סינאל מלל פייוויי

Video play Now!
עדכון חגים טיים לוג

עדכון חגים

עדכון חגים בלוח השנה בתוכנת הטיימלוג

Video play Now!
עדכון חגים בתוכנת HARMONY

עדכון חגים

עדכון חגים בלוח השנה של תוכנת ההרמוני

Video play Now!
בדיקת קו בזק

בדיקת קו בזק

Video play Now!
עדכון שעה

עדכון שעה

Video play Now!
תכנות מסופים

תכנות מסופים

Video play Now!
תקלת phantomUse

תקלת phantomUse

Video play Now!
עדכון היעדרות

עדכון היעדרות

Video play Now!
תיקון אינדקסים

תיקון אינדקסים

Video play Now!
הקמת עובד חדש

הקמת עובד חדש

Video play Now!
עיבוד חוזר

עיבוד חוזר

Video play Now!
פתיחת קריאת שירות

פתיחת קריאת שירות באתר

Video play Now!
רישום לאתר סינאל

רישום לאתר סינאל

Video play Now!
עדכון מעבר שנה בתוכנת HARMONY

מעבר שנה בהרמוני בקרת כניסה

Video play Now!
בדיקת סטאטוס

הרמוני - בדיקת סטאטוס

הרמוני - בדיקת סטאטוס

Video play Now!
כיוון שעה

הרמוני - כיוון שעה ותאריך

Video play Now!
time and attendance systems
תמיכה מרחוק

תמיכה מרחוק

הורדת תוכנת תקשורת לתמיכה מרחוק

Video play Now!
צור קשר